MULTISERVICE

360° rundt om din drift
Nordelektro har udviklet et Multiservice-koncept for at gøre vores kunders hverdag så simpel som muligt. Vi ved fra erfaring, at vores kunder ikke ønsker at ringe rundt til forskellige leverandører i forbindelse med service. Og samtidig har de heller ikke tid og overskud til selv at planlægge regelmæssige servicebesøg. Med Multiservice klarer vi det hele for dig.

Vi sikrer at alle systemer bliver vedligeholdt ud fra specifikationer og lovkrav. Og hvis noget skal repareres i mellemtiden, så ringer du bare til os. Hos os har du én kontaktperson, som DU kender og som kender din virksomhed og jeres systemer.

Baseret på virksomhedens behov
Multiservice er et fleksibelt koncept, hvor du helt selv kan sammensætte en serviceaftale ud fra din virksomheds særlige behov – og samtidig opfylde de lovpligtige eftersyn. Typisk tilrettelægges aftalen sådan, at der på aftalte tidspunkter med de anbefalede intervaller bliver udført service på jeres bygning og anlæg. Én tekniker eller ét fast team af teknikere, som kender jeres anlæg foretager alt service, når det passer jer bedst. Ved at planlægge vedligeholdelse ud fra specifikationerne, vil småproblemer blive opdaget og rettet inden det fører til alvorlige skader og produktionsstop. Det øger bygningens og anlæggenes levetid og værdi.

Fordele ved Multiservice:

Overlad det til os
Vi holder styr på eftersynene = Slut med bekymringer og ærgrelser.

Vedligehold før fejl
Fejl kommer aldrig belejligt = Minimér sandsynligheden for driftstop og unødige tab.

Mærke-neutrale på reservedele
Vi er ikke låst til kun én leverandør = Kort leveringstid & lavere pris.

Aalborg Studenterkursus

Nu skal vi kun ringe ét sted hen

Download Case Story
Vestbjerg Skole

De har den rette knowhow

Download Case Story
Frederikshavn Boligforening

Innovationen til forskel

Download Case Story
Hadsund Butikscenter

Tillid frem for alt

Download Case Story
KOFOD & CHRISTENSEN

En totalløsning med klare fordele

Download Case Story