Ny ledelse i Nordelektro vender historisk stort minus til plus.

Fra røde til sorte tal og den højeste omsætning i otte år:

På trods af et indledende tab på 1,5 mio. kr. i de første fire måneder af det forskudte regnskabsår har Nordelektro vendt udviklingen og ender med et lille overskud. Nu kigger virksomheden fremad med et ambitiøst budget for 2023/24.

På trods af røde tal sidste år og en udfordrende start på dette regnskabsår har Nordelektro, efter tiltrædelse af ny ledelse, formået at vende minus til plus. En fælles indsats blandt ledelse og medarbejdere har resulteret i en omsætningsvækst på 15-16 % over de sidste 8 måneder, og nu kan virksomheden præsentere den højeste omsætning i næsten et årti. Virksomhedens nye økonomichef, som også tiltrådte i 2023, har desuden spillet en nøglerolle i at styre likviditeten og besparelsesinitiativerne, hvilket har været medvirkende til at nedbringe driftsudgifterne.

Til trods for en udfordrende start på regnskabsåret har vi gennemført en række initiativer, som har bidraget positivt til vores driftsresultat. Vi har skærpet vores kommercielle profil og har allerede set positive effekter heraf. I 2023 har vi landet blandt andet indgået store aftaler på Teknisk Facility Management, herunder med Aalborg Portland og Aarhus Kommune, siger adm. direktør Jesper Christiansen fra Nordelektro.

Det netop afsluttede regnskabsår markerer ifølge den adm. direktør et mellemår hos Nordelektro, hvor der har været fokus på at få styr på fundamentet i forretningen og skabe ro internt virksomheden. Og det ser ud til at have virket.

De seneste års markante udfordringer nødvendiggjorde en grundig gennemgang af virksomheden. Gennemgangen understregede behovet for en række omkostningsreducerende tiltag, der blandt andet betød, at Nordelektro afskedigede flere medarbejdere. Enkelte er siden blevet genansat, og teamet er yderligere blevet udvidet med flere nye teknikere, hvorfor der har været tilvækst i medarbejderstaben i slutningen af regnskabsåret. Som en del af den nyskabte vækst vurderer Nordelektro, at der skal ansættes mindst ti nye medarbejdere i det kommende regnskabsår, herunder elektrikere, maskinserviceteknikere, industrielektrikere og elevatorteknikere.

Et andet afgørende skridt i virksomhedens transformation har været beslutningen om at udskifte et nyligt implementeret IT-system til fordel for et system, der er skræddersyet til branchen. Det hidtidige IT-system resulterede i meget spildtid og indebar høje omkostninger til kontinuerlig drift og vedligehold. Med det nye IT-system næsten fuldt implementeret forventer Nordelektro at opnå en række gevinster i driften i form af mindre administration og færre manuelle processer. Det nye IT-system danner samtidig fundament for udviklingen af en ny og forbedret kundeportal, der giver kunderne en unik mulighed for løbende at kunne følge med i omkostninger til drift og vedligehold. Denne value added service medfører, at kunderne kan bruge data som input til strategiske og operationelle beslutninger.

Kunderne samler service ét sted

Nordelektro er specialiseret i teknisk facility management og har et team af medarbejdere med ekspertise i planlægning og udførelse af lovpligtige eftersyn, reparationer, forebyggende vedligeholdelse og optimering af tekniske anlæg.

Vores medarbejdere har spillet en afgørende rolle i vores transformation. Der er en stærk faglig stolthed og dedikation i vores virksomhed, og der har været bred opbakning til at trække os den rigtige retning. Det har været en kollektiv indsats, at vi er nået hertil. siger adm. direktør Jesper Christiansen. 

Hos Nordelektro bemærker man en voksende tendens til, at kunderne samler deres services ét sted, som det ses i aftalen med Aalborg Portland. Her er samarbejdet udvidet fra service af alle porte på Aalborg Portlands arealer til nu også at omfatte elevatorservice og kranservice.

Vi har set hvordan inflationskrisen har gjort, at man i langt højere grad samler sine aftaler på lovpligtig service og vedligehold ét sted. Her har vores kunder en fordel med vores Teknisk Facility Management-koncept, idet de kan overlade den samlede planlægning, udførelse og dokumentation af vedligehold til os og derved koncentrere sig om deres kerneforretning.

Med ny ledelse, en skærpet salgsstrategi og et større fokus på finansiel styring kommer Nordelektro ud af regnskabsåret 2022/2023 med et solidt fundament for fremtiden.

Fakta om Nordelektro A/S

Nordelektro med hovedafdeling i Aalborg og løser tekniske opgaver i hele Danmark for en bred vifte af kunder inden for blandt andet industri, produktion, kontorerhverv, detailhandel og uddannelse. Virksomheden er specialist i Teknisk Facility Management og efterser pt. flere end 11.000 tekniske anlæg. Nordelektro er etableret i 1934 og beskæftiger knapt 50 medarbejdere. Læs mere: https://nordelektro.dk  

For yderligere info, kontakt:

Jesper Christiansen, adm. direktør, Nordelektro A/S, 21 27 75 38, jec@nordelektro.dk