Sæt forebyggende vedligehold øverst på agendaen

Lige nu er det vigtigere end nogensinde at passe på det tekniske udstyr – for det er slet ikke sikkert, at du kan få noget nyt, hvis uheldet er ude. 

Højere priser på råvarer, materialemangel og lange leveringstider er blevet hverdag og en hæmsko i mange virksomheders produktioner. En ny undersøgelse fra DI viser, at mangel på råvarer og materialer lige nu vurderes som den største barriere for vækst og udvikling det næste år. 

Nordelektro, der er specialiseret i vedligehold, service og reparation af teknisk udstyr og maskiner, oplever i stigende grad, at det bliver sværere at skaffe nyt udstyr og kritiske komponenter. Derfor er anbefalingen: Sæt forebyggende vedligehold øverst på agendaen. For hvis dit udstyr får et nedbrud, er det ikke sikkert, at du kan få noget nyt.

– Vi har gennem mange år set en tendens til at kassere udstyr, som sagtens kunne være repareret og – med den rette vedligeholdelsesplan – haft en længere levetid. Lige nu mærker rigtig mange virksomheder konsekvenserne af mangel på materialer. Derfor giver det god mening at se på, hvordan man forlænger levetiden på sit udstyr mest muligt, fortæller salgschef Jesper Storm Simonsen fra Nordelektro.

Mere fokus på bæredygtighed 

Nordelektros opfordring til mere forebyggende vedligehold skal samtidig ses som et ønske om et øget fokus på bæredygtighed.

– Den begrænsede adgang til råvarer og materialer er en anledning til, at vi i samlet flok tager et større ansvar for klimaet ved at skrue ned for forbruget i industrien. Eksempelvis går der typisk 20 % færre ressourcer til at renovere en motor end til at bygge en ny, påpeger Jesper Storm Simonsen.

Hos Nordelektro er den bæredygtige tankegang i stigende grad blevet en del af dagligdagen. Det betyder dels, at kunderne rådgives om forebyggende vedligehold og energibesparelser. Men også at man internt forsøger at optimere mest muligt gennem indkøb og adfærd.

– Det kommer blandt andet til udtryk i vores værksted. Maskinparken er optimeret bedst muligt i forhold til energieffektivitet, og samtidig har vi et stort fokus på kildesortering. Det er vigtigt, at vi selv går forrest i at træffe klimabevidste valg, siger Jesper Storm Simonsen. 

Ude hos kunderne er Nordelektros fokus på forebyggelse centreret omkring det fleksible Teknisk Facility Management-koncept. Et koncept der sikrer mere stabil drift og længere levetid på maskiner og teknisk udstyr.

Læs mere om Teknisk Facility Management her: https://nordelektro.dk/teknisk-facility-management/