Nordelektro flytter fabrik til nyt Rolltech-domicil

Det kræver ekspertise, præcision og omhyggelig logistisk planlægning, når en hel fabrik med seks produktionslinjer og et lakanlæg skal flyttes uden at lukke ned for produktionen.

En godt to år lang byggeproces har nået sin afslutning på Mads Clausens Vej i Hjørring, hvor Rolltech A/S har opført et nyt 8.500 kvadratmeter stort domicil.

Flytningen er sket i etaper, og i starten af april var Rolltech helt på plads i de nye rammer. Dermed råder virksomheden nu over en topmoderne fabrik med ny administration, markant større lagre og to nye haller til produktion. Det sikrer en langt højere kapacitet og et bedre flow end hidtil.

35 meter lange produktionslinjer
Det nye domicil er opført på den grund, som tidligere husede Hjørring Beredskabscenter. Men selvom der ikke er mere end et par hundrede meter herfra og til den gamle adresse på W. Brüels Vej, har det været en meget omfattende proces at flytte det udstyr, der fremstiller Rolltechs ’varm kant’ afstandsprofiler til termoruder over hele verden.

-Det er ikke bare bearbejdningscentre, som man løfter op, flytter til en ny placering og sætter strøm til. Vores produktionslinjer er 35 meter lange og består af en hel masse delkomponenter. Det er en utraditionel og avanceret produktion, vi har. Derfor kræver det folk, som forstår sig på teknikken, og som er vant til at flytte hele produktionslinjer, siger Philip Skall Hansen, der er produktionsteknisk chef hos Rolltech.

Opgaven blev efter et udbud lagt i hænderne på Nordelektro. Den tekniske servicevirksomhed har netop maskinflytning som et af sine specialer og har tidligere flyttet udstyr helt til Portugal. Denne gang har køreturene ikke taget mange minutter. Til gengæld har opgaven i Hjørring været en stor logistisk udfordring, fordi en hel fabrikshal med seks linjer og et lakanlæg skulle flyttes – uden at lukke ned for produktionen.

Flytning med minimal nedetid
Rolltech har én linje til hver enkelt produkttype. Det vil sige, at når fabrikken lukkede en linje ned, kunne man ikke fremstille det pågældende produkt, før linjen var flyttet og oppe at køre igen. Derfor var det altafgørende, at det kom til at gå hurtigt.

-Udfordringen har været at sikre så lidt nedetid som overhovedet muligt. For hver produktionslinje har vi haft en uge til nedtagning, flytning og opsætning. Herefter har Rolltech haft en uges tid til indkøring. Så hver linje har faktisk kun været nede i 1 ½-2 uger. På den måde har vi undgået større produktionsstop, og Rolltech har kunnet opretholde sine leverancer, fortæller salgschef Jesper Storm Simonsen fra Nordelektro.

Nordelektro flyttede den første produktionslinje i ugen op til jul og har løbende haft 4-5 mand i sving i en periode på godt tre måneder.