Overhold dine lovpligtige eftersyn: Det handler om medarbejdernes sikkerhed

Vi tilpasser os løbende myndighedernes udmeldinger vedr. COVID-19 og opdaterer denne side med de særlige hensyn og tiltag, vi indfører. Senest opdateret: Fredag den 20/3, kl. 09:32.

Situationen omkring den særligt smitsomme corona-virus, COVID-19, er alvorlig. Derfor har Nordelektro taget en række særlige hensyn og forbehold – for at beskytte os selv, vores forretning og omverden; herunder vores kunder og samarbejdspartnere.

Desværre oplever vi, at flere kunder aflyser de lovpligtige eftersyn af teknisk udstyr. Det gør de for at begrænse spredningen af COVID-19. Men ved at overskride intervallerne for lovpligtige eftersyn af porte, kraner, værktøj og elevatorer har de ikke længere sikkerhed for, at deres tekniske udstyr er i forsvarlig stand. Det udgør en risiko for havari og arbejdsulykker.

Hos Nordelektro er sikkerhed vores absolut højeste prioritet. Men vi kan kun dokumentere sikkerheden på maskiner og teknisk udstyr, hvis vi har adgang til at udføre de lovpligtige eftersyn. Bekæmpelsen af COVID-19 er vigtig. Men det må ikke ske på bekostning af sikkerheden for de mennesker, der arbejder med maskiner og teknisk udstyr. Derfor henstiller vi til, at de lovpligtige eftersyn overholdes – og pointerer, at det er virksomhedens eget ansvar at sørg4e for, at det tekniske udstyr lever op til alle myndighedskrav. 

Vi passer godt på vores medarbejdere – og på dig som kunde

Som kunde hos Nordelektro skal du kunne stole på, at dine tekniske installationer fungerer upåklageligt – COVID-19-virus eller ej – og at den montør, der udfører eftersyn og servicerer dine anlæg, ikke udgør en sundhedsrisiko.

Allerede mandag den 9. marts 2020 iværksatte vi en række tiltag for at forhindre spredning af COVID-19:

  • Alle vores montører kører alene og er instrueret i henhold til Sundhedsstyrelsens anbefalinger for god hygiejne.
  • Vi har begrænset antallet af møder og afholder dem så vidt muligt som online- eller telefonmøder. 
  • Vi har skærpet vores fokus på, i dialog med kunderne, at tilrettelægge opgaver, så vi begrænser fysisk kontakt mest muligt.
  • Indkøb af materialer sker så vidt muligt online for at begrænse fysisk fremmøde hos grossister og leverandører.
  • I vores administration arbejder vi på enmandskontorer og undgår at mødes i kantinen eller ved kaffemaskinen. Vi holder afstand og spritter hænder. Kan administrative opgaver løses hjemmefra, så gør vi det. 
  • Viser en medarbejder tegn på sygdom, bliver vedkommende sendt hjem med opfordring om at kontakte egen læge.

Corona-krisen har store omkostninger for erhvervslivet. Derfor bistår vi naturligvis vores kunder og fortsætter den daglige aktivitet i så vidt omfang som muligt. Det er vores bidrag til at holde hjulene i gang og få Danmark gennem krisen.